Line3 Line1 Line2

Malowanie parkingów i oznaczeń drogowych

TERENY ZEWNĘTRZNE, PARKINGI I DROGI

Oferujemy wykonanie oznakowania poziomego na terenie parkingów zewnętrznych, podziemnych oraz znajdujących się w centrach handlowych. Zapewniamy kompleksową usługę w zakresie malowania miejsc postojowych, oznaczeń i numeracji miejsc. Dodatkowo proponujemy malowanie połaciowe oraz wykonawstwo posadzek przemysłowych. Zajmujemy się także tworzeniem oznaczeń drogowych.

Prawidłowe oznakowanie parkingów zawsze odgrywa kluczową rolę w sprawnej organizacji ruchu, jednak szczególnie ważne jest w miejscach, w których jego natężenie jest zwiększone, takich jak centra handlowe, dworce kolejowe czy lotniska.

Malowanie parkingów powinno być wykonane według uprzednio przygotowanego projektu, który musi uwzględniać przepisy ruchu drogowego, przepisy przeciwpożarowe oraz wszelkie regulacje dotyczące bezpieczeństwa.

Malowanie terenów zewnętrznych – parkingów i oznaczeń drogowych pozwala na bardzo wyraźne oznaczenie miejsc dla kierowców z niepełnosprawnością. Pomalowane na kontrastujący z nawierzchnią, niebieski kolor będą dobrze widoczne dla wszystkich korzystających z parkingu. Wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i materiałów gwarantujących trwałość i odporność na ścieralność.

Prosimy o kontakt z konsultantem technicznym w razie pytań dotyczących usługi.

 

malowanie terenów zewnętrznych | malowanie parkingów | malowanie dróg | Realizacje: