Line3 Line1 Line2

Nasze realizacje

PASY OSTRZEGAWCZE, MALOWANIE SŁUPÓW I LEGARÓW

Wszystkie miejsca na hali, magazynie lub przedsiębiorstwie, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji muszą zostać specjalnie oznaczone za pomocą znaków lub linii. Ukośne żółto-czarne pasy oznaczają niebezpieczeństwo, dzięki czemu pracownicy zachowują większą ostrożność podczas wykonywanej pracy lub jazdy w oznaczonym obszarze. Pasami oznaczamy posadzki, słupy i legary.

Dowiedz się więcej o naszej usłudze – malowanie linii

Wymagania te znajdują się w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, który nakłada obowiązek wykonania odpowiednich oznaczeń na pracodawcę.
Gwarantujemy wysoką jakość używanych podczas malowania pasów materiałów.


CZY WIESZ, ŻE…?

 

Pasy żółto-czarne, naniesione kolorami na przemian pod kątem 45 stopni w formie skośnej oznaczają każdorazowo miejsca, w których dochodzi do ryzyka zwiększonego zagrożenia. W ten sposób oznacza się przestrzeń, do której pracownicy mają stały dostęp, jednak która, z uwagi na np. poruszające się pojazdy czy składowane produkty, obarczona jest ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństwa.

 

Przestrzeń wokół regałów magazynowych czy ramp, powinny być zawsze oznaczone kolorem żółtym, który zwraca uwagę na ewentualne zagrożenie. Nie należy jednak wykorzystywać barwy czarnej w nanoszeniu oznaczeń.

 

Z kolei pasy ostrzegawcze oznaczające drogi transportowe w budynkach powinny mieć oznaczenie w formie ciągłej linii. Z uwagi na widoczność stosuje się tutaj zazwyczaj kolor żółty, który dobrze rzuca się w oczy.