Malowanie linii - pasów

Malowanie linii to norma we wszystkich zakładach, których celem jest efektywna praca przy zachowaniu porządku oraz pełnego bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Metodą, która pomaga w osiągnięciu tego celu, jest widoczne wyznaczenie poszczególnych stref pracy przy wykorzystaniu najlepszych produktów przeznaczonych do malowania linii.

Malowanie linii na hali i magazynie

Dzięki naszym usługom Twoja hala produkcyjna, magazyn lub parking, którym zarządzasz spełnią wszystkiego wymagane normy oraz będą bezpieczne dla pracowników i innych użytkowników. Oferujemy malowanie oznakowań, dzięki którym z łatwością wyznaczymy w hali produkcyjnej lub magazynie drogi dla pieszych i wózków widłowych oraz miejsca do przechowywania kontenerów lub narzędzi.

Wykonamy również malowanie pasów na parkingach zewnętrznych, podziemnych lub w centrach handlowych – wszystko zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z troską o wysoką jakość nanoszonych na nawierzchnię oznaczeń.

Kiedy wykonujemy malowanie linii?

Malowanie linii jest konieczne w wielu sytuacjach, kiedy celem jest zorganizowanie przestrzeni poruszania się lub pracy. Firma Incor świadczy usługi w takich sytuacjach jak:

1. organizacja pracy oraz ruchu w nowych obiektach lub na nowych drogach,

2. zmiana organizacji pracy lub ruchu,

3. nowa aranżacja starych przestrzeni.

W dwóch ostatnich przypadkach konieczne może okazać się usuwanie starych oznakowań, które mogłoby kolidować z aktualnym, wprowadzając pracowników lub uczestników ruchu w błąd, przez co mogliby stwarzać niebezpieczeństwo dla siebie i innych.Usuwamy nieaktualne oznakowania metodami mechaniczną oraz chemiczną. W przypadku tej drugiej nie istnieje żadne ryzyko uszkodzenia nawierzchni, na którą były naniesione. Ponadto usuwanie linii metodą chemiczna może być wykonywane bez konieczności wstrzymywanie pracy w zakładzie, bowiem nie generuje żadnych niebezpiecznych dla zdrowia pracowników pyłów.

Dlaczego warto wybrać firmę Incor?

Incor zadba nie tylko o techniczne wykonanie malowania linii Twojej hali produkcyjnej, magazynu lub parkingu. Oprócz malowania linii i oznakowania poziomego w formie znaków i piktogramów oferujemy również:

piktogramy_zakres_uslug_incor malowanie linii

 

Jeśli nie masz pomysłu, jak oznakować swój zakład możesz skorzystać z naszych podpowiedzi. A może wprowadzasz w swojej firmie system 5S i szukasz sposobu na usystematyzowanie przestrzeni w hali lub na magazynie?

System 5S

Malowanie linii to podstawowa czynność przy wprowadzaniu systemu standaryzującego przebieg pracy. System 5S, czyli sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina, pozwoli Ci wyznaczyć docelowe miejsca dla wszystkich maszyn i przedmiotów używanych przy pracy. Wyznaczenie różnokolorowych linii sprawi, że pracownicy z łatwością utrzymają porządek na swoich stanowiskach, a każdy z przedmiotów znajdzie się na swoim miejscu, nie stwarzając zagrożenia.

Używamy najlepszych farb

Farby używane do malowania pasów przestrzeniach takich jak hale produkcyjne, magazyny czy parkingi muszą: być doskonale widoczne, najlepiej jeśli będą odblaskowe, posiadać antypoślizgową powierzchnie, być odporne na ścieranie przez pieszych oraz pojazdy kołowe.

Dlatego w czasie świadczenia usług używamy:

farb chemoutwardzalnych – są to farby dwuskładnikowe (epoksydowa i poliuretanowa). Posiadają właściwości chroniące powierzchnie metalowe, zatem doskonale nadają się do znakowania maszyn,

farb drogowych – sprawdzają się nie tylko na parkingach i drogach, ale również wewnątrz hal, gdzie wykorzystuje się je do wyznaczania ścieżek oraz dróg ewakuacyjnych,

farb na bazie żywicy epoksydowej – niezwykle odporne na chemiczne i mechaniczne czynniki niszczące, zapewniające sterylność.

Malowanie linii na hali – jak to robić?

Oznakowanie wykonujemy metodą natrysku hydrodynamicznego. Farba jest sprężona w pojemniku przez działanie specjalistycznej pompy, a następnie z dużą siłą wyrzucana przez precyzyjną dyszę dyszę, która pozwala na precyzyjne pokrycie nią całej przeznaczonej do malowania powierzchni. Do zalet tej metody malowania powierzchni przemysłowych należy przede wszystkim taki czynnik jak czas pracy. Malowanie linii przy użyciu natrysku hydrodynamicznego jest znacznie szybsze niż w przypadku standardowego malowania pędzlem lub wałkiem. Samo pokrycie również jest znacznie dokładniejsze i bardziej równomierne.

Wiąże się to z oszczędnością farby (zużywa się około jedna trzecią farby mniej). Na pomalowanej powierzchni nie występują żadne nierówności ani różnice w grubości czy odcieniu farby. Jest ona również znacznie bardziej gładka i jednolita. Metoda natryskowa sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz budynków. Można wykonywać nią oznaczenia na powierzchniach poziomych i pionowych.

Malowanie linii na hali wykonuje się przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie pracowników. Wózki widłowe, suwnice i poodkładane nie na swoje miejsce narzędzia mogą stanowić niebezpieczeństwo. Dlatego dla dobrej organizacji pracy często stosuje się:

1. żółte linie, które określają pozycję maszyn, narzędzi, wózków widłowych lub innych przedmiotów

2. czerwone klepsydry na podłodze oznaczające miejsce dla gaśnic lub hydrantów przeciwpożarowych,

3. piktogramy informujące o drodze ewakuacyjnej czy umiejscowieniu apteczek,

ustalonego koloru linie (często czerwone), które wyznaczają miejsce dla kontenerów na odpady.

Malowanie pasów pozwala wyznaczyć ścieżki i strefy przechowywania narzędzi, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków w pracy. Te najczęściej są wyznaczane kolorem białym.

Malowanie pasów w magazynie

Jeśli nie masz pomysłu, jak oznakować swój zakład możesz skorzystać z naszych podpowiedzi. A może wprowadzasz w swojej firmie system 5S i szukasz sposobu na usystematyzowanie przestrzeni w hali lub na magazynie?

Malowanie linii na magazynie ułatwi segregację i odnajdywanie towarów. Dzięki wyznaczonym za ich pomocą polom odkładczym wszystkie produkty lub półprodukty zawsze będą na swoim miejscu. W magazynie możesz wyznaczyć strefy przechowywania produktów gotowych, np. kolorem niebieskim, a także strefy przechowywania komponentów lub półproduktów, np. kolorem zielonym.