Malowanie linii i malowanie pasów

Malowanie linii to norma we wszystkich zakładach, których celem jest efektywna praca przy zachowaniu porządku oraz pełnego bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Metodą, która pomaga w osiągnięciu tego celu jest widoczne wyznaczenie poszczególnych stref pracy przy wykorzystaniu najlepszych produktów przeznaczonych do malowania oznaczeń poziomych.

Malujemy linie – oznakowanie poziome hal oraz magazynów

Dzięki usługom firmy Incor miejsca pracy, którymi zarządzasz (hala produkcyjna, magazyn, parking) spełnią wszystkie wymagane normy oraz będą bezpieczne dla Twoich pracowników. Oferujemy malowanie oznakowań, dzięki którym z łatwością wyznaczymy w hali produkcyjnej lub magazynie szybkie ciągi komunikacyjne dla pieszych i wózków widłowych oraz miejsca do przechowywania kontenerów lub narzędzi.

Wykonujemy również malowanie pasów na parkingach zewnętrznych, podziemnych lub w centrach handlowych. Wszystkie nasze działania realizujemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z troską o wysoką jakość nanoszonych na nawierzchnię znaków poziomych.

Kiedy wykonujemy malowanie linii?

Malowanie linii jest konieczne w wielu sytuacjach, których celem jest zorganizowanie przestrzeni do poruszania się lub pracy. Firma Incor świadczy usługi w takich sytuacjach, jak: organizacja pracy oraz ruchu w nowych obiektach lub na nowych drogach, zmiana organizacji pracy lub ruchu, nowa aranżacja starych przestrzeni.

W dwóch ostatnich przypadkach konieczne może okazać się usuwanie starych oznakowań, które mogłoby kolidować z aktualnymi. Nieaktualne znaki mogłoby wprowadzać pracowników lub uczestników ruchu w błąd, jednocześnie narażając ich na niebezpieczeństwo. Nieaktualne oznakowania komunikacyjne usuwamy metodą mechaniczną oraz chemiczną. W przypadku tej drugiej nie istnieje żadne ryzyko uszkodzenia nawierzchni, na którą była naniesiona. Ponadto, usuwanie linii metodą chemiczną może być wykonywane bez konieczności wstrzymywania pracy w zakładzie – metoda ta nie generuje bowiem żadnych pyłów niebezpiecznych dla zdrowia pracowników.

Dlaczego warto wybrać firmę Incor?

Incor zadba nie tylko o techniczne wykonanie malowania linii Twojej hali produkcyjnej, Twojego magazynu lub parkingu. Oprócz malowania linii i oznakowania poziomego w formie znaków i piktogramów oferujemy również:

piktogramy_zakres_uslug_incor

malowanie linii

 

Nie masz pomysłu na to, jak oznakować swój zakład? A może wprowadzasz w swojej firmie system 5S i szukasz sposobu na usystematyzowanie przestrzeni w hali lub na magazynie? W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z naszych podpowiedzi.

System 5S

Malowanie linii to podstawowa czynność przy wprowadzaniu systemu standaryzującego przebieg pracy. System 5S, czyli sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina pozwoli Ci wyznaczyć docelowe miejsca dla wszystkich maszyn i przedmiotów używanych przy pracy. Wyznaczenie różnokolorowych linii sprawi, że pracownicy z łatwością utrzymają porządek na swoich stanowiskach, a każdy z przedmiotów znajdzie się na swoim miejscu i nie będzie stwarzał zagrożenia.

Używamy najlepszych farb

Farby używane do malowania pasów i linii w przestrzeniach takich, jak hale produkcyjne, garaże, magazyny czy parkingi muszą być doskonale widoczne. Najlepiej jeśli będą odblaskowe z antypoślizgową powierzchnią. Mogą być również odporne na ścieranie przez pieszych oraz pojazdy kołowe.

W związku z powyższym w czasie świadczenia naszych usług używamy różnego rodzaju farb.

  • Farby chemoutwardzalne – są to farby dwuskładnikowe (epoksydowa i poliuretanowa) posiadające właściwości chroniące powierzchnie metalowe. Doskonale nadają się zatem do znakowania maszyn.
  • Farby drogowe – sprawdzają się nie tylko na parkingach i drogach, ale również wewnątrz hal produkcyjnych, gdzie wykorzystuje się je do wyznaczania ścieżek oraz dróg ewakuacyjnych.
  • Farby na bazie żywicy epoksydowej – niezwykle odporne na chemiczne i mechaniczne czynniki niszczące; zapewniają sterylność.

Malowanie linii na hali – jak to zrobić?

Profesjonalne oznakowanie hal wykonujemy metodą natrysku hydrodynamicznego. Farba jest sprężona w pojemniku przez działanie specjalistycznej pompy, a następnie z dużą siłą wyrzucana przez precyzyjną dyszę, która pozwala na dokładne pokrycie nią całej powierzchni przeznaczonej do malowania. Do zalet tej metody malowania powierzchni i obiektów przemysłowych należy przede wszystkim taki czynnik, jak czas pracy. Malowanie linii przy użyciu natrysku hydrodynamicznego jest znacznie szybsze niż w przypadku standardowego malowania pędzlem lub wałkiem. Samo pokrycie również jest znacznie dokładniejsze i bardziej równomierne.

Wiąże się to również z oszczędnością farby – zużywa się jej około jedną trzecią mniej. Na pomalowanej powierzchni nie występują żadne nierówności ani różnice w grubości czy odcieniu farby. Farba jest również znacznie gładsza i bardziej jednolita. Metoda natryskowa sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz budynków. Można wykonywać nią oznaczenia na powierzchniach poziomych i pionowych.

Malowanie linii na hali wykonuje się przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie pracowników. Wózki widłowe, suwnice i narzędzia znajdujące się nie na swoim miejscu mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo. Dlatego dla dobrej organizacji pracy często stosuje się:

  • żółte linie, które określają pozycję maszyn, narzędzi, wózków widłowych lub innych przedmiotów,
  • czerwone klepsydry na podłodze oznaczające miejsce dla gaśnic lub hydrantów przeciwpożarowych,
  • piktogramy informujące o drodze ewakuacyjnej czy umiejscowieniu apteczek,
  • linie ustalonego koloru (często czerwone), które wyznaczają miejsca dla kontenerów na odpady.

Malowanie pasów pozwala wyznaczyć ścieżki i strefy przechowywania narzędzi, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków w pracy. Strefy dla narzędzi najczęściej wyznaczane są kolorem białym.

Malujemy pasy w magazynach

Malowanie linii na magazynie ułatwi segregację i odnajdywanie towarów. Dzięki wyznaczonym za ich pomocą polom odkładczym, wszystkie produkty lub półprodukty zawsze będą na swoim miejscu. W magazynie możesz wyznaczyć strefy przechowywania produktów gotowych (np. kolorem niebieskim), a także strefy przechowywania komponentów lub półproduktów (np. kolorem zielonym).