Line3 Line1 Line2

Piktogramy i znaki specjalne

Malowanie znaków i piktogramów w magazynach, halach czy na parkingach ma na celu pełnienie funkcji informacyjnej oraz ostrzegawczej. Piktogramy oraz znaki specjalne są podstawą, do której kierowcy, pracownicy zakładów przemysłowych oraz inni użytkownicy podobnych miejsc, powinni dostosować swoje zachowanie, by uniknąć niebezpieczeństwa bądź podjąć odpowiednie środki w sytuacjach zagrożenia. Poniżej przedstawiamy wykonane przez realizacje piktogramów, które poprawiają bezpieczeństwo w halach produkcyjnych, magazynach oraz na parkingach naszych dotychczasowych klientów.  

Bezpieczeństwo i przejrzystość – malowanie symboli BHP

Piktogramy i znaki specjalne usprawniają organizację ruchu na hali lub magazynie. Dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo pracy i jej wydajność. Podobnie jak na drogach, tak i w zakładach przemysłowych powinny znaleźć się symbole BHP. W dużych lub mniejszych halach produkcyjnych oraz magazynach, stosuje się oznakowanie poziome, czyli malowanie znaków na powierzchni podłogi, a także oznakowanie pionowe w formie znaków wieszanych na ścianach, urządzeniach lub elementach ogrodzeń. W zakładach produkcyjnych częściej wykorzystuje się piktogramy poziome, w których skład wchodzą:

znaki nakazu – najczęściej dotyczą stosowania środków ochrony zbiorowej i osobistej,

znaki zakazu – np. zakazy wjazdu, wejścia nieupoważnionym osobom, używania niebezpiecznego sprzętu,

znaki ostrzegawcze – dotyczą szczególnego rodzaju zagrożeń, na jakie są narażeni pracownicy podczas pracy przy danym stanowisku (chemiczne, radioaktywne, związane ze skrajną temperaturą, hałasem, śliską nawierzchnia itd.),

znaki ewakuacyjne – znaki informujące o drogach ewakuacyjnych oraz miejscach zbiórek,

znaki przeciwpożarowe – informują o drogach pożarowych oraz umiejscowieniu gaśnic i hydrantów.

Dlaczego malowanie znaków zwiększa bezpieczeństwo pracy?

W logistycznym rozplanowaniu hal produkcyjnych i magazynów najistotniejsze jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa. Wymagają tego restrykcyjne przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Malowanie linii znaków znacząco ułatwia działanie w razie występowania wypadków lub pożaru.

Wyraźne i dobrze widoczne znaki informujące o miejscu przechowywania apteczki lub gaśnicy, skracają czas poszukiwania i pozwalają szybciej udzielić pomocy poszkodowanemu lub podjąć działanie mające na celu zmniejszenie niebezpieczeństwa.Jednak pierwszym środkiem ochrony jest świadomość pracowników o zagrożeniach, jakie mogą występować przy danych stanowiskach pracy oraz na ścieżkach komunikacyjnych

Malowanie znaków i malowanie piktogramów | Realizacje:

Do czego służą znaki ostrzegawcze?

Znaki ostrzegawcze umieszczone przy ciężkim sprzęcie informują pracowników jak postępować podczas pracy, by nie spowodować niebezpieczeństwa i nie uszkodzić sprzętu. Malowanie znaków pomaga w skuteczniejszym stosowaniu zasad BHP zarówno przez pracowników, jak i przełożonych.

Sprawna ewakuacja gwarancją bezpieczeństwa

Malowanie znaków informujących o drodze ewakuacyjnej to gwarancja sprawnego i bezpiecznego przebiegu ewakuacji zagrożonych pracowników. Poprawne oznakowanie skrzyżowań dróg komunikacyjnych powala uniknąć niebezpiecznych kolizji wózków widłowych lub potrąceń pracowników poruszających się pieszo.

W skład oznakowania ewakuacyjnego, które wymagane jest w większości przedsiębiorstw wchodzą znaki: kierunek drogi, drzwi ewakuacyjne oraz kierunek drogi ewakuacyjnej. Stosujemy najwyższej jakości materiały oraz profesjonalne wykonanie znaków specjalnych i piktogramów.

Poziome znaki drogowe

Malowanie znaków poziomych na drogach i parkingach ma równie duże znaczenie, jak stawianie znaków pionowych. W miejscach takich jak podziemne czy wielopoziomowe parkingi ich widoczność jest znacznie lepsza niż umieszczanych na filarach znaków pionowych. Stąd należy dołożyć wszelkich starań do tego, by namalowane znaki były trwałe, odporne na ścieranie i wyraźnie odznaczały się od tła, jakie stanowi podłoże.