Line3 Line1 Line2

Pasy ostrzegawcze żółto - czarne

PASY OSTRZEGAWCZE, MALOWANIE SŁUPÓW I LEGARÓW

Wszystkie miejsca na hali, magazynie lub przedsiębiorstwie, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji muszą zostać specjalnie oznaczone za pomocą znaków lub linii. Ukośne żółto-czarne pasy oznaczają niebezpieczeństwo, dzięki czemu pracownicy zachowują większą ostrożność podczas wykonywanej pracy lub jazdy w oznaczonym obszarze. Pasami oznaczamy posadzki, słupy i legary.

Wymagania te znajdują się w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, który nakłada obowiązek wykonania odpowiednich oznaczeń na pracodawcę.
Gwarantujemy wysoką jakość używanych podczas malowania pasów materiałów.


CZY WIESZ, ŻE…?

 

Pasy żółto-czarne, naniesione kolorami na przemian pod kątem 45 stopni w formie skośnej oznaczają każdorazowo miejsca, w których dochodzi do ryzyka zwiększonego zagrożenia. W ten sposób oznacza się przestrzeń, do której pracownicy mają stały dostęp, jednak która, z uwagi na np. poruszające się pojazdy czy składowane produkty, obarczona jest ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństwa.

 

Przestrzeń wokół regałów magazynowych czy ramp, powinny być zawsze oznaczone kolorem żółtym, który zwraca uwagę na ewentualne zagrożenie. Nie należy jednak wykorzystywać barwy czarnej w nanoszeniu oznaczeń.

 

Z kolei pasy ostrzegawcze oznaczające drogi transportowe w budynkach powinny mieć oznaczenie w formie ciągłej linii. Z uwagi na widoczność stosuje się tutaj zazwyczaj kolor żółty, który dobrze rzuca się w oczy.

Pasy ostrzegawcze żółto-czarne – kiedy należy nakładać je na powierzchnię?

W celu oznaczenia niebezpiecznych miejsc wykonujemy malowanie słupów oraz malowanie legarów. Oznaczenie tych elementów żółto-czarnymi pasami ostrzegawczymi poprawia ich widoczność, a także informuje pracowników o występującym niebezpieczeństwie.

Miejsca o podwyższonym ryzyku kolizji – pasy ostrzegawcze żółto-czarne powinny znaleźć się w miejscach, w których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia kolizji. Mowa tu nie tylko o ryzyku kolizji komunikacyjnej, ale również o możliwości potknięcia się o przeszkodę, a w konsekwencji upadku. Zalicza się tu również miejsca, w których pracownicy narażeni są na uderzenia o wystające przedmioty lub spadające przedmioty.

Otwory i zagłębienia – mowa tu o otworach w stropach czy włazach studzienek kanalizacyjnych. Powinny być one zabezpieczone odpowiednimi pokrywami lub poprzez postawienie trwałych ścianek zewnętrznych. W przypadku braku takiej możliwości należy ogrodzić je balustradami, wyraźnie oznaczonymi żółto-czarnymi pasami ostrzegawczymi.

Schody i progi – schody i progi są miejscami, w których istnieje ryzyko upadku. Stanowią również rodzaj przeszkody komunikacyjnej. Dlatego w zakładach pracy należy oznaczać je pasami ostrzegawczymi żółto-czarnymi.

Jak wykonujemy oznaczenia?

Do malowania linii w pasy ostrzegawcze używamy farb chemoutwardzalnych, które idealnie nadają się do pokrywania powierzchni metalowych, bowiem nie tylko utrzymują się na nich, ale również chronią przed korozją. Z kolei posadzki przemysłowe pokrywane są farbami drogowymi, które wykazują odporność na ścieranie oraz inne czynniki niszczące. Gwarantujemy wysoką jakość używanych podczas malowania pasów materiałów.