Line3 Line1 Line2

Malowanie magazynów

MALOWANIE POŁACIOWE

Firma Incor oferuje malowanie połaciowe na terenie magazynów, hal i zakładów produkcyjnych. Zapewniamy kompleksową obsługę z przygotowaniem podłoża do malowania, zabezpieczeniem malowanego terenu oraz wykonaniem prac z obowiązującymi zasadami BHP.

 

Oferujemy pełną paletę kolorów RAL oraz gwarancję na malowanie linie i powierzchnie. Prace wykonujemy z najwyższą starannością i dbałością o jakość używanych materiałów.

Malowanie magazynów w celu usprawnienia dróg komunikacyjnych oraz zachowania porządku w przestrzeni przeznaczonej do przechowywania służy przede wszystkim bezpieczeństwu pracowników oraz dobrej organizacji pracy.

Jednym ze skuteczniejszych sposobów na wyznaczenie dróg przeznaczonych dla wózków widłowych oraz pieszych jest połaciowe malowanie magazynów. Dzięki temu łatwiej uniknąć niebezpiecznych kolizji lub potrąceń.

Podczas malowania magazynów
warto zadbać o:

  1. oznakowanie pól odkładczych i lokacyjnych
  2. poziome oznakowanie regałów

W jakim celu wykonuje się malowanie magazynu?

Malowanie magazynów służy przede wszystkim bezpieczeństwu pracowników oraz dobrej organizacji pracy. Wyznaczenie stref, pól odkładczych oraz ścieżek komunikacyjnych ułatwi odnajdywanie komponentów i produktów, a także pozwoli uniknąć wypadków w czasie przemieszczanie się po zakładzie pracy.
Jednym ze skuteczniejszych sposobów na wyznaczenie dróg przeznaczonych dla wózków widłowych oraz pieszych jest połaciowe malowanie magazynów. Dzięki temu łatwiej uniknąć niebezpiecznych kolizji lub potrąceń.

Istotną częścią pracy w magazynie są również załadunek i rozładunek towarów. Aby przebiegały one sprawnie i bezpiecznie, należy pamiętać o wyraźnym oznaczeniu ramp, doków załadunkowych oraz wszelkich słupów i skrajni. Malowanie magazynów jest procesem w bardzo dużym stopniu ułatwiającym wprowadzania systemu 5S, który jest wykorzystywany w coraz większej liczbie zakładów pracy. System ten wymaga wyznaczenia stałego miejsca na poszczególne towary i przyrządy.

Podniesienie bezpieczeństwa pracy oraz usprawnienie jej przebiegu zależy od dobrze zorganizowanego miejsca, w którym praca ma się odbywać. Malowanie połaciowe ułatwi osiągniecie bezpieczeństwa poprzez możliwość oznaczenia wielu stref mających spełniać określone funkcje.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 516 685 384 lub kontakt mailowy stefan.iwaniuk@incor.com.pl w celu ustalenia szczegółów zlecenia.

Malowanie połaciowe poza magazynem

 

Technika malowania połaciowego jest wykorzystywana także poza zakładami przemysłowymi. Bardzo często stosowana jest również w przygotowaniu dróg oraz parkingów, gdzie konieczne jest oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym. Przy pomocy techniki malowania połaciowego wyznacza się:

miejsca parkingowe,

strefy wyłączne z ruchu,

przejścia dla pieszych,

poziome znaki drogowe.

Znajdują one zastosowanie na parkingach krytych, zewnętrznych, podziemnych, a także na drogach publicznych.
Ponadto dzięki malowaniu połaciowemu realizuje się również projekty boisk oraz hali sportowych.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 516 685 384 lub kontakt mailowy stefan.iwaniuk@incor.com.pl w celu ustalenia szczegółów zlecenia.