Line3 Line1 Line2

Ciągi komunikacyjne BHP

DROGI TRANSPORTOWE W MAGAZYNIE

Ciągi komunikacyjne wózków widłowych powinny zostać wykonane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczną komunikacją na terenie zakładu. Drogi transportowe muszą ułatwić wymijanie się pojazdów oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innych maszyn i sprzętów.

 

Drogi transportowe w magazynie

Duże przedsiębiorstwa czy hale magazynowe wymagają starannego i logicznego rozplanowania przestrzeni. Jest to niezwykle istotne w zakładzie pracy, po którym w tym samym czasie poruszają się pracownicy, a także maszyny transportowe. Organizacja ruchu gwarantuje bezpieczeństwo, a także bezpośrednio wpływa na jakość wykonywanej pracy. Prawidłowe oznaczenia regałów, a także ściśle określone drogi komunikacyjne w magazynie pozwalają na właściwe prosperowanie firmy i przynoszenie jej zysków.

Ciągi komunikacyjne BHP

Projektując ciągi komunikacyjne BHP należy mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników. Oznacza to, że należy wyznaczyć trasy tak, aby ruch pieszych nie kolidował z trasami wózków widłowych. Oznakowanie tras w widoczny sposób pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji i oddzieli przestrzeń magazynową od przestrzeni przeznaczonej do transportu.

Oferujemy Ci kompleksową obsługę z zaprojektowaniem i wyznaczeniem tras i szerokości dróg komunikacyjnych od zera. Przygotujemy również nawierzchnię do malowania. Skontaktuj się z naszym koordynatorem technicznym i dowiedz się jak powstają ciągi komunikacyjne oraz jak przebiega malowanie linii.

 


 

Czy wiesz, że szerokość dróg komunikacyjnych w magazynach czy powierzchniach, gdzie prowadzony jest transport wewnętrzny, powinny być zawsze tworzone według konkretnych zaleceń?

 

W zakładach pracy, na drogach wewnątrz magazynu obowiązują zasady ruchu drogowego. Oznaczenie powinno zatem dotyczyć także parkingów, skrzyżowań, stref manewrowania czy miejsca załadunku i rozładunku towarów. Linie w kolorze żółtym wyznaczają ruch kołowy, a niebieski – trasy przeznaczone dla ruchu pieszych. Drogi w zakładach pracy są regulowane przepisami BHP.

Do ustalenia, szerokości dróg komunikacyjnych w obiekcie niezbędne jest wzięcie pod uwagę kilku aspektów i warunków:

 

– rodzaj środków transportu, które mają poruszać się po drogach; mogą być silnikowe albo bezsilnikowe;

– typu ruchu, który będzie obowiązywał w danym obszarze; może być jedno- bądź dwukierunkowy;

– przeznaczenie drogi, która jest wyznaczana; może być przygotowana jedynie dla środków transportu albo również dla ruchu pieszego.

 

W ten sposób, biorąc pod uwagę również np. gabaryty potencjalnych ładunków, można wyznaczyć bezpieczne szerokości dróg komunikacyjnych. Następnie wystarczy je wyznaczyć w taki sposób, aby zachować bezpieczeństwo pracy.

Szerokość drogi transportowej dla wózka widłowego może być zatem ustalona indywidualnie po przeanalizowaniu powyższych czynników i warunków. Przyjmuje się jednak, że szerokość trasy nie powinna być mniejsza niż szerokości największego pojazdu poruszającego się po zakładzie z dodaniem 60 cm. W przypadku, gdy po trasie poruszają się również piesi – do szerokości pojazdu należy dodać 100 cm.

Firma InCor oferuje najwyższą jakość usług. W swojej pracy kierujemy się dokładnością i precyzją. Zadowolenie naszego klienta jest dla nas priorytetem i stanowi najcenniejszą formę zapłaty. Jeżeli masz jakieś pytanie, potrzebujesz konsultacji, skontaktuj się z naszymi konsultantami.