Malowanie linii

Malowanie linii to norma we wszystkich zakładach, których celem jest efektywna praca przy zachowaniu porządku oraz pełnego bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Metodą, która pomaga w osiągnięciu tego celu jest widoczne wyznaczenie poszczególnych stref pracy przy wykorzystaniu najlepszych produktów przeznaczonych do malowania oznaczeń poziomych.

Oznakowanie poziome – malowanie hal i magazynów

Dzięki usługom firmy Incor miejsca pracy, którymi zarządzasz (hala produkcyjna, magazyn, parking) spełnią wszystkie wymagane normy oraz będą bezpieczne dla Twoich pracowników. Oferujemy wykonywanie oznakowań, dzięki którym z łatwością wyznaczymy w hali produkcyjnej lub magazynie szybkie ciągi komunikacyjne dla pieszych i wózków widłowych oraz miejsca do przechowywania kontenerów lub narzędzi.

Wykonujemy pasy na parkingach zewnętrznych, podziemnych lub w centrach handlowych. Wszystkie nasze działania realizujemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z troską o wysoką jakość nanoszonych na nawierzchnię znaków poziomych.

firma-incor-najlepsi-specjalisci

Kiedy wykonujemy malowanie linii?

Jest to konieczne w wielu sytuacjach, których celem jest zorganizowanie przestrzeni do poruszania się lub pracy. Firma Incor świadczy usługi w takich sytuacjach, jak: organizacja pracy oraz ruchu w nowych obiektach lub na nowych drogach, zmiana organizacji pracy lub ruchu, nowa aranżacja starych przestrzeni.

W dwóch ostatnich przypadkach konieczne może okazać się usuwanie starych oznakowań, które mogłoby kolidować z aktualnymi. Nieaktualne znaki mogłoby wprowadzać pracowników lub uczestników ruchu w błąd, jednocześnie narażając ich na niebezpieczeństwo. Nieaktualne oznakowania komunikacyjne usuwamy metodą mechaniczną oraz chemiczną. W przypadku tej drugiej nie istnieje żadne ryzyko uszkodzenia nawierzchni, na którą była naniesiona. Ponadto, usuwanie połaci farb metodą chemiczną może być wykonywane bez konieczności wstrzymywania pracy w zakładzie – metoda ta nie generuje bowiem żadnych pyłów niebezpiecznych dla zdrowia pracowników.

Bardzo ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wyznaczenie ścieżek komunikacyjnych, w tym przejść dla pieszych. Przejścia dla pieszych w halach i magazynach są konieczne szczególnie wówczas, gdy odbywa się w nich również ruch wózków widłowych lub innych urządzeń, np. suwnic.

firma Incor

Wykonywanie pasów drogowych

Oprócz malowania hal magazynowych zajmujemy się również oznakowaniem poziomym oznakowaniem poziomym dróg i parkingów. Polecamy się zarówno do prac przy oznakowaniu pól parkingowych, garaży, pasów drogowych. Wszystkie oznakowania poziome są zgodne z tymi, które są przyjęte przez kodeks drogowy.

Dlaczego warto wybrać firmę Incor?

Świadczymy nasze usługi zgodnie z najwyższymi standardami. Wykorzystujemy najnowsze i najskuteczniejsze technologie. Ponadto nasze usługi są bardzo szerokie, bowiem oprócz malowania linii i oznakowania poziomego w formie znaków i piktogramów oferujemy również:

piktogramy_zakres_uslug_incor

malowanie linii

Nie masz pomysłu na to, jak oznakować swój zakład? A może wprowadzasz w swojej firmie system 5S i szukasz sposobu na usystematyzowanie przestrzeni w hali lub na magazynie? W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z naszych podpowiedzi.

System 5S

Malowanie linii to podstawowa czynność przy wprowadzaniu systemu standaryzującego przebieg pracy. System 5S, czyli sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina pozwoli Ci wyznaczyć docelowe miejsca dla wszystkich maszyn i przedmiotów używanych przy pracy. Wyznaczenie różnokolorowych linii sprawi, że pracownicy z łatwością utrzymają porządek na swoich stanowiskach, a każdy z przedmiotów znajdzie się na swoim miejscu i nie będzie stwarzał zagrożenia.

malujemy pasy przed halą

Używamy najlepszych farb

Farby używane do malowania pasów i linii w przestrzeniach takich, jak hale produkcyjne, garaże, magazyny czy parkingi muszą być doskonale widoczne. Najlepiej jeśli będą odblaskowe z antypoślizgową powierzchnią. Mogą być również odporne na ścieranie przez pieszych oraz pojazdy kołowe.

W związku z powyższym w czasie świadczenia naszych usług używamy różnego rodzaju farb.

  • Farby chemoutwardzalne – są to farby dwuskładnikowe (epoksydowa i poliuretanowa) posiadające właściwości chroniące powierzchnie metalowe. Doskonale nadają się zatem do znakowania maszyn.
  • Farby drogowe – sprawdzają się nie tylko na parkingach i drogach, ale również wewnątrz hal produkcyjnych, gdzie wykorzystuje się je do wyznaczania ścieżek oraz dróg ewakuacyjnych.
  • Farby na bazie żywicy epoksydowej – niezwykle odporne na chemiczne i mechaniczne czynniki niszczące; zapewniają sterylność.

Natrysk hydrodynamiczny – najlepszy sposób pokrywania powierzchni farbą

Do profesjonalnego oznakowania magazynów, hal i parkingów firma Incor używa metody natrysku hydrodynamicznego. Farba jest sprężona w pojemniku przez działanie specjalistycznej pompy, a następnie z dużą siłą wyrzucana przez precyzyjną dyszę, która pozwala na dokładne pokrycie nią całej powierzchni przeznaczonej do malowania. Do zalet tej metody malowania powierzchni i obiektów przemysłowych należy przede wszystkim taki czynnik, jak czas pracy. Malowanie linii przy użyciu natrysku hydrodynamicznego jest znacznie szybsze niż w przypadku standardowego malowania pędzlem lub wałkiem. Samo pokrycie również jest znacznie dokładniejsze i bardziej równomierne.

oznakowania poziome

Wiąże się to również z oszczędnością farby – zużywa się jej około jedną trzecią mniej. Na pomalowanej powierzchni nie występują żadne nierówności ani różnice w grubości czy odcieniu farby. Farba jest również znacznie gładsza i bardziej jednolita. Metoda natryskowa sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz budynków. Można wykonywać nią oznaczenia na powierzchniach poziomych i pionowych.

Linie na hali maluje się przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie pracowników. Wózki widłowe, suwnice i narzędzia znajdujące się nie na swoim miejscu mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo. Dlatego dla dobrej organizacji pracy często stosuje się:

  • żółte linie, które określają pozycję maszyn, narzędzi, wózków widłowych lub innych przedmiotów,
  • czerwone klepsydry na podłodze oznaczające miejsce dla gaśnic lub hydrantów przeciwpożarowych,
  • piktogramy informujące o drodze ewakuacyjnej czy umiejscowieniu apteczek,
  • linie ustalonego koloru (często czerwone), które wyznaczają miejsca dla kontenerów na odpady.

Malowanie pasów pozwala wyznaczyć ścieżki i strefy przechowywania narzędzi, co zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków w pracy. Strefy dla narzędzi najczęściej wyznaczane są kolorem białym.

Malujemy pasy w magazynach

Malowanie linii na magazynie ułatwi segregację i odnajdywanie towarów. Dzięki wyznaczonym za ich pomocą polom odkładczym, wszystkie produkty lub półprodukty zawsze będą na swoim miejscu. W magazynie możesz wyznaczyć strefy przechowywania produktów gotowych (np. kolorem niebieskim), a także strefy przechowywania komponentów lub półproduktów (np. kolorem zielonym).

magazyn