Line3 Line1 Line2

Identyfikacja wizualna

oznakowanie pionowe

 

Nasza firma dzięki współpracy z renomowanymi firmami z branży logistycznej i produkcyjnej specjalizuje się w wykonywaniu identyfikacji wizualnej w przestrzeni roboczej.

 

Korzyści wynikające z pionowego rozlokowania elementów oznakowania:

– jasny i klarowny podział stref roboczych zgodnie z założeniami 5S oraz Lean Management
– uporządkowanie i organizacja obszarów logistycznych i produkcyjnych, pól odkładczych, stref roboczych
– bezpośrednia i czytelna informacja dla pracowników wykonujących prace na danym obszarze
– określenie kierunku wysyłek w branży logistycznej
– określenie kierunku przepływu produktu lub surowca w branży produkcyjnej

 

Zakres wykonywanej przez nas identyfikacji wizualnej – oznakowania pionowego:

– przepisy BHP
– wewnętrzna organizacja ruchu na halach oraz terenach przyzakładowych
– oznakowanie bram i ramp
– oznakowanie stref pól odkładczych
– oznakowanie pionowe kierunków kurierskich nad sorterami, polami wysyłkowymi
– oznakowanie pionowe obszarów produkcyjnych

 

Oznakowanie pionowe na halach wykonujemy zgodnie z zaleceniami Klienta oraz istniejącymi warunkami. Korzystamy wyłącznie z atestowanych produktów oraz systemu montażu zapewniającego wieloletnią używalność i bezpieczeństwo. W celu kompleksowego wykonania prac do oznakowania pionowego dostosowujemy odpowiednio oznakowanie poziome.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Waldemar Krawczyk
+48 516 685 384
bhp@incor.com.pl