Line3 Line1 Line2

Pola odkładcze w magazynach

POLA ODKŁADCZE I NUMERACJA

Większość magazynów podzielona jest na kilka modułów, w których przechowywany jest towar. Taki moduł składa się najczęściej z bloku ładunkowego z odpowiednimi luzami manipulacyjnymi oraz wyznaczonymi drogami transportu.

Pola odkładcze ułatwiają organizację pracy w magazynach i przyspieszają transport towarów i produktów. Firma Incor oprócz wykonania pól odkładczych zajmuje się także wykonywaniem numeracji. Numeracja pól może zostać wykorzystana w halach produkcyjnych, magazynach i parkingach przy zakładach pracy.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym koordynatorem technicznym.