Line3 Line1 Line2

Bezpieczeństwo i przejrzystość

PIKTOGRAMY I ZNAKI SPECJALNE

Piktogramy i znaki specjalnie usprawniają organizację ruchu na hali lub magazynie. Dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo pracy i jej wydajność. Najczęściej wykorzystuje się piktogramy poziome, w których skład wchodzą: poziome znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne, informacyjne i przeciwpożarowe.

 

W skład oznakowania ewakuacyjnego, które wymagane jest w większości przedsiębiorstw wchodzą znaki: kierunek drogi, drzwi ewakuacyjne oraz kierunek drogi ewakuacyjnej. Stosujemy najwyższej jakości materiały oraz profesjonalne wykonanie znaków specjalnych i piktogramów.

 

Malowanie znaków i malowanie piktogramów | Realizacje: