Line3 Line1 Line2

Piktogramy i znaki specjalne

Bezpieczeństwo i przejrzystość

Piktogramy i znaki specjalnie usprawniają organizację ruchu na hali lub magazynie. Dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo pracy i jej wydajność. Najczęściej wykorzystuje się piktogramy poziome, w których skład wchodzą: poziome znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne, informacyjne i przeciwpożarowe.

W logistycznym rozplanowaniu hal produkcyjnych i magazynów najistotniejsze jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa. Malowanie znaków znacząco ułatwia działanie w razie występowania wypadków lub pożaru. Wyraźne i dobrze widoczne znaki informujące o miejscu przechowywania apteczki lub gaśnicy, skracają czas poszukiwania i pozwalają szybciej udzielić pomocy poszkodowanemu lub podjąć działanie mające na celu zmniejszenie niebezpieczeństwa.

Znaki ostrzegawcze umieszczone przy ciężkim sprzęcie informują pracowników jak postępować podczas pracy, by nie spowodować niebezpieczeństwa i nie uszkodzić sprzętu. Malowanie znaków pomaga w skuteczniejszym stosowaniu zasad BHP zarówno przez pracowników, jak i przełożonych.

Malowanie znaków informujących o drodze ewakuacyjnej to gwarancja sprawnego i bezpiecznego przebiegu ewakuacji zagrożonych pracowników. Poprawne oznakowanie skrzyżowań dróg komunikacyjnych powala uniknąć niebezpiecznych kolizji wózków widłowych lub potrąceń pracowników poruszających się pieszo.

W skład oznakowania ewakuacyjnego, które wymagane jest w większości przedsiębiorstw wchodzą znaki: kierunek drogi, drzwi ewakuacyjne oraz kierunek drogi ewakuacyjnej. Stosujemy najwyższej jakości materiały oraz profesjonalne wykonanie znaków specjalnych i piktogramów.

 

Malowanie znaków i malowanie piktogramów | Realizacje: